Terugslag:

Neus geleider terugslag is een van de meest voorkomende oorzaken van ernstige ongevallen met kettingzagen.  

Terugslag kan optreden wanneer de bewegende ketting bij de neus of tip van de geleider een object raakt, of wanneer het hout insluit en de zaagketting in de snede vastklemt. In sommige gevallen kan contact met de tip of de neus een bliksemsnelle terugslag veroorzaken, waarbij de geleider omhoog en naar achteren in de richting van de gebruiker wordt geduwd. Wanneer de zaagketting langs de bovenkant van de geleider wordt vastgeklemd, kan de geleider snel in de richting van de gebruiker worden geduwd. In beide gevallen bestaat het gevaar dat je de controle over de zaag verliest, wat tot ernstige persoonlijke blessures voor jezelf of voor omstaanders kan leiden.

De bovenkant van de neus van de kettingzaaggeleider staat bekend als de TERUGSLAG GEVARENZONE. Wanneer dat deel een voorwerp raakt, is het risico op een plotse terugslagreactie van de neus heel reëel.

Moderne kettingzagen zijn uitgerust met een hele reeks voorzieningen die het risico op blessures ten gevolge van terugslag of andere oorzaken moeten beperken. Enkele voorbeelden daarvan zijn de kettingrem, de bescherming voor de (linker)hand vooraan, de bescherming van de tip van de geleider en lage of beperkte-terugslag-kettingen en geleiders. Alleen als de kettingzaag op een behoorlijke en volledige manier is geassembleerd en alle componenten stevig vast zitten en functioneel zijn, kun je blijven rekenen op de beschermende werking van deze voorzieningen.

Hoe je zaag ook is uitgerust, OREGON® adviseert om een ketting met lage terugslag te gebruiken op alle zagen, tenzij je de nodige ervaring hebt en een speciale opleiding hebt gevolgd om met terugslag om te gaan.

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies aandachtig voordat je een kettingzaag begint te gebruiken.