Harvester "chain shot"

Harvester/Processor/Slasher/Delimber Chain Shot:

Welkom op de Gemechaniseerde Timber Cutting Equipment Chain Shot informatie pagina. De volgende informatie is voor professionele gebruikers en fabrikanten van gemechaniseerde houtzaagapparatuur die gebruikmaakt van op zaagkettingen gebaseerde zaagsystemen. 

Hieronder vind je enkele aanbevelingen voor het beschermen van jezelf tegen verwondingen, terwijl je profiteert van het enorme nut en gebruiksvriendelijkheid van gemechaniseerde houtzaagapparatuur. 

Een Gemechaniseerde Timber Harvester/Processor/Slasher/Delimber zet enorm veel druk op de zaag, waardoor het bijzonder belangrijk is om de instructies op te volgen die het risico op kettingbreuk en op blessures moeten verkleinen. Lees de bij de apparatuur geleverde gebruiksaanwijzing aandachtig en zorg ervoor dat je alles hebt begrepen. Volg de veiligheids- en de onderhoudsinstructies van de fabrikant heel nauwkeurig. De volgende informatie is bedoeld als aanvulling en niet als vervanging van de informatie die in de gebruiksaanwijzing voor je specifieke apparatuur wordt vermeld.

Chain shot' is een onderwerp waar tegenwoordig veel aandacht wordt aan besteed in de industrie. Intussen is al veel bekend over de oorzaak, de effecten en manieren om blessures ten gevolge van het fenomeen te beperken. Raadpleeg ook later deze site om het recentste nieuws in verband met 'chain shot' te weten te komen. 

Wat is een chain shot ? 

Met 'chain shot' bedoelt men het fenomeen waarbij een of meerdere stukken van het uiteinde van een gebroken ketting in een gemechaniseerd harvesterinstallatie met hoge snelheid loskomen en worden weggeslingerd. 'Chain shot' kan zowel bij de machine bedieningsman als bij de omstaanders ernstige of zelfs fatale letsels veroorzaken. 'Chain shot' doet zich meestal voor in de buurt van het aangedreven uiteinde van het zaagsysteem, maar kan zich ook in de buurt van de tip van de geleider voordoen.

Onderzoek in de industrie toonde aan dat in 1 op 50 gevallen van kettingbreuk onderdelen ontbraken - wat het resultaat zou kunnen zijn van een 'chain shot'. 

Hoe kunnen bedrijven het risico op 'chain shot' beperken ? 

1. Gebruikers  en omstaanders mogen zich nooit in het verlengde van de geleider bevinden wanneer de ketting in beweging is. 

2. Het materiaal van het windscherm van de machine moet van geschikt materiaal gemaakt zijn.

3. De snelheid van de ketting moet 40 m/s (8.000 ft/min) of minder bedragen voor een OREGON® Harvester-ketting met .404 tandsteek en 35 m/s (7.000 ft/min) of minder voor een OREGON® Harvester-ketting met 3/4 tandsteek.

4. Vlakbij het aangedreven tandwiel moet een beveiliging tegen 'chain shot' worden gemonteerd.

5. Omstaanders moeten zich op minstens 70 meter van de houtoogstmachine bevinden.

6. De kettingen moeten regelmatig worden geïnspecteerd. Beschadigde of gebarsten kettingen moeten uit dienst worden genomen.

7. Gebruik altijd nieuwe OREGON®-onderdelen bij het repareren van OREGON®-kettingen. 

8. Vakverenigingen adviseren om kettingen na een tweede breuk niet opnieuw te gebruiken.

9. Neem alle botte en/of versleten kettingen uit dienst.

10. Slijp de kettingen van OREGON® altijd volgens de fabrieksspecificaties van OREGON®.

11. Zorg ervoor dat de geleider en de ketting altijd goed gesmeerd zijn.

12. Zorg ervoor dat de ketting altijd goed gespannen is.

13. Vervang het aangedreven kettingwiel zodra er sporen van slijtage zichtbaar zijn. 

Hoe doet 'chain shot' zich voor ? 

Chain shot kan ketting onderdelen worden geworpen in vele richtingen, vooral die langs het vlak van de geleider.  

Hoe ziet een typisch ketting shot stuk eruit ? 

Bij een 'chain shot' breekt de ketting twee keer, zoals in de computersimulatie duidelijk te zien is. Eerst breekt de kettinglus, waardoor er twee uiteinden worden gevormd. Eén uiteinde wordt langs het aangedreven kettingwiel of de geleiderneus getrokken en wordt in een zweepachtige beweging versneld. Dat 'zweepeffect' veroorzaakt de tweede breuk, waarbij er kleine deeltjes tegen supersonische snelheden los komen.

Bij 'chain shot' kunnen onderdelen van de ketting in veel richtingen worden weggeslingerd - en dan vooral in het verlengde van de geleider van de ketting. 

Hoe ziet een onderdeel na een 'chain shot' er meestal uit ? 

De gevaarlijkste 'chain shot'-onderdelen bestaan uit één tot vier onderdelen, zoals hierna weergegeven. 

Kunnen 'chain shot' en blessures die daarmee verband houden, uit gemechaniseerde houtoogst- en bewerkingsprocessen worden geëlimineerd ? 

Neen! gebruikers moeten een werkende ketting en geleider altijd even voorzichtig behandelen als een geladen geweer.