Gebruikersvoorwaarden:

Als u gebruik maakt van de OREGON®, Oregon Tool Europe SA ( "Oregon Tool") website, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Materiaal op deze site is auteursrechtelijk eigendom van Oregon Tool. Alle rechten zijn voorbehouden. De informatie en beelden, mogen onder geen beding worden gereproduceerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren en het materiaal publiekelijk tonen van deze website moet u schriftelijke toestemming vragen aan Oregon Tool. U kunt contact opnemen met Oregon Tool door het sturen van een elektronisch bericht of brief ter attentie van het Marketing Departement op Oregon Tool EuropeSA, Rue Emele Francqui, 5, B-1435 Mont-Saint-Guibert, België.

DE MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD "AS IS" EN ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, OREGON TOOL WIJST ALLE GARANTIES, EXPRESS OF GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICEERT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD DOEL. OREGON TOOL GARANDEERT NIET OF VERKLAARD DAT DE INFORMATIE  NAUWKEURIG IS OF BETROUWBAAR IS OF DAT DE SITE VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN OF VIRUSSEN.

Onder geen enkele omstandigheid, inclusief maar niet beperkt, zal Oregon Tool niet aansprakelijk zijn voor enige schade, directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op deze site. In geen geval zal de aansprakelijkheid van OREGON TOOL om een gebruiker voor enig verlies, schade of vordering hoger zijn dan het bedrag betaald door de gebruiker voor de toegang tot deze site.

Deze overeenkomst is van kracht tenzij anders bepaald door beide partijen. U kunt deze overeenkomst op elk moment stopzetten van uw gebruik van de OREGON TOOL site en het vernietigen van alle materialen, dat verkrijgbaar is

Vertel ons wat u denkt:

U hebt vragen en opmerkingen. Stuur een e-mail naar marketing@oregontool.be